ខ្សែរអិល

Slitting Line Slitting Line1

1. ក្នុងឆ្នាំ 2018 ប្រទេសទួរគី។
ខ្សែរអិល 1600x (0.3-3 មម) ។ ល្បឿនខ្ពស់ ២០០ ម / នាទី។

2. នៅឆ្នាំ 2019 ប្រទេសរូស្សី។
ខ្សែកាត់ខ្សែ ១៥០០x១០ ម។ ម, ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូររហ័សទ្វេរដង។
ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរកាំបិត: ៥ នាទី។